پرسش : پالتی دارید که دیواره هم داشته باشد؟

پاسخ :

بله البته اسم این محصول پالت نیست به این مدلی که شما می خواهید باکس پالت می گویند، شما می توانید در قسمت باکس پالت پلاستیکی انواع آن را مشاهده نمایید.


یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱