پرسش : به نوعی پالت صادراتی نیاز دارم که قیمت ارزانی داشته باشد چون مجددا پالت برا استفاده نمی گردد، چه پالتی پیشنهاد می کنید؟

پاسخ :

لطفا در قسمت محصولات و سپس قسمت پالت پلاستیکی، کد ۱۱۳ رو ببینید هم پالت با کیفیتی هست که محصول صحیح سالم به مقصد برسد و هم پالت ارزان می باشد.


یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱