پرسش : یک سوال داشتم؛ آیا شما در شیراز نمایندگی دارید؟

پاسخ :

شما هر قطعه ای که بخواهید عمدتا از قزوین بارگیری و ارسال میگردد چون کارخانه های تولید همان جا هستند و اما قیمتی که از ما میخرید به مراتب پایینتر از یک واسطه یا یک مغازه می باشد.


یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱